Centrum voor
Traumaverwerking en
Psychotherapie

 
       
       
 

 

Psychotrauma

Het C.T.P. richt zich in het bijzonder
op de behandeling van psychotrauma.
Een psychisch trauma betekent: iets meemaken waar je niet tegen opgewassen bent of geconfronteerd worden met ondraaglijk gevaar, angst, pijn of verlies.

Trauma-ervaringen:

∑ een overval
∑ een brand
∑ het overlijden van een kind
  of geliefde
∑ lichamelijk en/of
  emotioneel geweld
∑ seksueel misbruik
∑ doodsbedreigingen
∑ ...

Hierbij moet onderscheid gemaakt worden tussen een acuut trauma na
een eenmalige schokkende gebeurtenis, zoals een bankoverval, en een
chronisch trauma, zoals jarenlange incest. Als gevolg van traumatische gebeurtenissen treden vaak psychische stoornissen op, zoals depressie, angst- en paniekaanvallen, slaapstoornissen, een permanent gevoel van onveiligheid
(posttraumatische stress-stoornissen) .

  Getraumatiseerd zijn betekent ook: nog iets te goed hebben, een kwetsuur die erkend en goed gemaakt moet worden.
De klap van het trauma brengt een soort schokgolf teweeg die ook voelbaar is in de omgeving (partner, kinderen, familieleden) van het slachtoffer. Het is belangrijk ook deze derden bij het herstelproces te betrekken.


Naar aanleiding van belastende
levensomstandigheden, kunnen complexe
posttraumatische toestanden zich plotseling manifesteren. Wanneer herinneringen en gevoelens, verbonden
met het trauma, zijn vergeten, spreekt men van dissociatie.
Gedissocieerde beelden, emoties of gedachten komen vaak terug in de vorm van andere klachten, zoals lichamelijke pijnen, zelfdestructief gedrag, fobieŽn, enz.
Slachtoffers van chronische en levensbedreigende mishandeling, incest en/of verwaarlozing, zijn gevoelig voor het
ontwikkelen van een dissociatieve identiteitsstoornis.

 
   

Copyright © 2007 by C.T.P  ∑  All Rights reserved  ∑  Contact